Therapie Deventer

Als je de behandeling start gaan we direct aan de slag. Je merkt dat we heel snel tot de kern kom en je vrijwel direct kan helpen de eerste stappen te zetten. Wij werken in de praktijk Therapie Deventer intuïtief, persoonlijk en concreet. De stappen die we doorlopen zijn:

  • Jouw verhaal
    De eerste keer dat je bij me komt hebben we meteen best veel te bespreken. Om te beginnen zullen wij je helpen zo goed mogelijk je klacht te omschrijven. Soms is het nog best lastig precies onder woorden te brengen wat er aan scheelt.
  • Jouw kracht
    Tegelijkertijd wil wij ook graag weten wat er wél goed gaat. Zie je, ons werk is een beetje bijzonder: naast dat jij de klacht hebt, moet jij het ook gaan oplossen. Daarvoor moet je je kracht net zo goed kennen als je klacht.
  • Jouw doel
    Waar wil je uitkomen? Wat is je doel? Wat zie je voor je als je denkt aan een geslaagde behandeling? Is dat realistisch voor een behandeling van 5-10 gesprekken? Moeten we je doelen misschien een beetje bijstellen, of juist niet?

Als je afsluitend in het eerste gesprek vertrouwen hebt in mijn praktijk en mijn manier van werken bij Therapie Deventer, dan geef ik graag meteen wat opdrachten mee. Zodat je direct al aan de slag kunt.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is cognitieve therapie en gedragstherapie samen.

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat over hoe je gedachten je gevoelens en wat je doet bepalen. Omdat je bijvoorbeeld denkt dat iedereen je uit gaat lachen bedank je voor de uitnodiging op het bedrijfsfeestje te spreken. Je gedachten (iedereen gaat me uitlachen), zorgen voor gevoel (bang) en gedrag (niet gaan spreken).

Bij Therapie Deventer onderzoeken we of die gedachten wel kloppen. Hoe groot is de kans dat mensen je echt gaan uitlachen als je spreekt op een bedrijfsfeestje? Precies: bijna 0%, je hebt hele aardige welwillende collega’s en iedereen wil er een leuk feest van maken.

Je gaat inzien dat je structureel verkeerde conclusies trekt en met vooroordelen over jezelf denkt. Je leert die gedachten te herkennen en ze realistischer te maken.

Gedragstherapie

Gedragstherapie gaat over je gedrag. We brengen jouw probleemgedrag en de momenten waarop het gebeurt in kaart. En dan onderzoeken we samen welk gedrag jou beter zou passen.
Je krijgt oefeningen en huiswerk om nieuw gedrag te vinden én uit te proberen. Zo leer je jezelf hoe het ook anders kan. En met de ervaringen die je opdoet groei je stap voor stap naar beter.

Cognitieve en gedragstherapie gaan dus heel goed samen. Je denken én je doen — daar gaan we mee aan de slag. Cliënten van Therapie Deventer vinden het een fijne manier van werken omdat je echt iets kunt doen.

Hervinden van jezelf

Tegelijkertijd zoeken we in de behandeling de ervaring, het gevoel. Dat wat je leert moet je ook meemaken, in contact met anderen, in je leven. Je leert de vastzittende gevoelens kennen en doorleven.

Maar vooral: je leert het contact met jezelf te hervinden: weten wat er in je omgaat, wat je wilt, wat belangrijk is, wat onwrikbare principes zijn, maar vooral: wat je voelt en wat dat betekent.

Veel voorkomende klachten

Onderstaand een aantal veel voorkomende klachten die in behandel in mijn praktijk Therapie Deventer:

Wat kan Psycholoog Deventer voor jou betekenen?

Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen of heb je vragen? Neem dan contact op voor persoonlijk en deskundig advies. Je kunt ons bereiken op 0570 – 57 22 18 en wij hebben geen wachtlijst.